AKIT
English Eesti

attribution (3)

omistamine, arvelepanek

olemus
millegi oletuslik kellegagi sidumine, kellegi arvele panek