AKIT
English Eesti

application cloud service

rakenduste pilvteenus

olemus
ISO/IEC 19944, ISO/IEC 22123:
pilvteenus, mis toetab
seadmel käitatavaid rakendusi ja mida
annab mitte seadme platvormi tarnija,
vaid muu pool
=
cloud service that supports applications running on a given device, where the cloud service is provided by a party other than the device platform provider