AKIT
English Eesti

device (1)

seade (1)

olemus
Wiktionary:
1. Any piece of equipment made for a particular purpose, especially a mechanical or electrical one.
2. (computer hardware) A peripheral device; an item of hardware.
3. A project or scheme, often designed to deceive; a stratagem; an artifice.

https://en.wikipedia.org/wiki/Device

device cable -- seadmekaabel
device driver _-- seadmedraiver
fixing device_ -- kinnitusvahend
heat device -- soojusseade; kütteseade
input device -- sisendseade
I/O device -- S/V-seade, sisend-väljundseade
output device -- väljundseade

näiteid
(1a) ISO/IEC 14776, 27040 jt:
mehaaniline, elektriline või elektrooniline
spetsiifilise otstarbega iseseisev tehis:
elektriseade, juhtseade, kütteseade, mäluseade, välisseade

(1b) ITU-T Y.2060, esemevõrgu kontekstis:
aparatuuriüksus, millel on andmeside võimed ning võivad olla ka
anduri, täituri, andmehõive, andmetalletuse ja andmetöötluse võimed
https://www.softwaretestinghelp.com/iot-devices/

(1c) ISO/IEC 19944, pilvtöötluse kontekstis:
füüsiline olem, mis suhtleb
pilvteenus(t)ega otse või kaudselt

vt ka
- andmetöötlusseade
- automaatikaseade
- autonoomseade
- digitaalseade
- häireseade
- inimsisendseade
- irdseade
- juhtseade
- kahjurseade
- keskseade
- kinnistatud seade
- kombiseade
- krüptoseade
- lõppseade
- mäluseade
- mobiilseade
- nuhkseade
- nutiseade
- pihuseade
- pilveltseade
- pistikseade
- protsessijuhtimisseade
- sanitaarseade
- seade (2)
- seade (3)
- seade teenusena
- seadis
- seadmestik (1)
- seadmestik (2)
- seadmestik (3)
- sertifitseeritud seade
- sideseade
- signaalitoiteline seade
- silmusseade
- stardiseade
- toitevaba seade
- tüübikinnitusega seade
- vahend (2)
- võrguseade
- välisseade