AKIT
English Eesti

batteryless device

toitevaba seade, signaalitoiteline seade

olemus
väga väikese energiatarbega seade,
toitub signaali kandvate elektromagnetlainete energiast

vt ka
- Ethernet-toide