AKIT
English Eesti

array (2)

maatriks (2); võre (2)

ridade ja veergudena paigutatud füüsiliste elementidega tarind, seadis, seade, süsteem vms