AKIT
English Eesti

accident

õnnetus

olemus
stiihiline kahjulik sündmus
- vastandina sihilikule toimingule
- infoturvaintsidentide sage põhjus

vt ka
- eksitus, inimviga
- juhukahjustus
- loodusõnnetus
- oht
- stiihiline oht, õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine