AKIT
English Eesti

audit trail (2)

kontrolljälg

olemus
sündmuse toimumist tõendav andmeelement

näide
revisjonipäeviku kirje

vt ka
- tõendjälg