AKIT
English Eesti

audit trail (2)

kontrolljälg

olemus
sündmuse toimumist tõendav andmeelement,
näiteks revisjonipäeviku kirje

ISO/IEC 2382:
andmed, mis kogutakse võimalikuks turvarevisjonis kasutamiseks
=
data collected for the potential use in a security audit

vt ka
- tõendjälg