AKIT
English Eesti

architecture

arhitektuur

olemus
ISO/IEC 15288, ISO/IEC TR 24748, ISO/IEC TR 12182, ISO/IEC 27033, ISO/IEC 17789, ISO/IEC/IEEE 42010 jm:
süsteemi aluskorraldus, mida kehastavad
- süsteemi komponendid
- komponentide seosed üksteisega ja keskkonnaga
- süsteemi kavandamise ja arenduse põhimõtted
käsitletav süsteem on näiteks
- arvutisüsteem
- ettevõtte äritegevuse süsteem

ISO 16484: ISO 16484:
süsteemi komponentide
omavaheliseks suhtluseks ühendamise
struktuur ja vahendid

kirjeldamine
http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

näiteid
http://web.mit.edu/15.566/spring98/notes/class12.pdf

https://www.slideshare.net/RRjZ/computer-system-architecture-59641938

https://search.slideteam.net/powerpoint/System-Architecture

http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/EDA222/Documents/Slides/Software_Architecture_IH.pdf

vt ka
- arvuti arhitektuur
- avatud arhitektuur
- ettevõtte arhitektuur
- infoturbearhitektuur
- kihtarhitektuur
- klient-server-arhitektuur
- kolmekihiline arhitektuur
- küberturbe arhitektuur
- lambda-arhitektuur
- multiarhitektuuriline
- pilvtöötluse etalonarhitektuur
- teenusekeskne arhitektuur
- tegevuse arhitektuur
- turvaarhitektuur
- võrgu arhitektuur
- ühisetu arhitektuur