architecture

arhitektuur

olemus
ISO/IEC/IEEE 42010 jm:
süsteemi põhikontseptsioonid või -omadused
ta keskkonnas, kehastatuna ta
elementides, seostes ning
kavanduse ja arengu põhimõtetes
= fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis määratleb
süsteemi struktuuri ja
ta osade vahelised seosed
= set of rules to define the structure of a system and the interrelationships between its parts

rakendusala
käsitletav süsteem on näiteks arvutisüsteem
või ettevõtte äritegevuse süsteem


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_architecture

https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Architecture

https://www.themetisfiles.com/2013/01/the-four-types-of-system-architectures/

http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

http://web.mit.edu/15.566/spring98/notes/class12.pdf

http://web.mit.edu/6.976/www/notes/Notes1.pdf

https://thenewstack.io/primer-understanding-software-and-system-architecture/

https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_architecture

http://ucerd.com/my_uploads/course/processor_system/processor_arch.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en

architecting -- arhitektuuritööd; arhitektuuri projekteerimine
architectural baseline -- arhitektuuri arendusalus
architectural design testing -- arhitektuurilahenduse testimine
architectural evaluation -- arhitektuuri hindamine
architectural mechanism -- arhitektuurimehhanism
architectural pattern -- arhitektuurimall
architectural view -- arhitektuurivaade
architecture description -- arhitektuuri kirjeldus
architecture design -- 1. arhitektuuri projekteerimine
2. arhitektuurilahendus
architecture framework -- arhitektuuri karkass
architecture reviewer -- arhitektuuri läbivaataja
architecture view -- arhitektuurivaade
architecture viewpoint -- arhitektuuriaspekt

vt ka
- arvuti arhitektuur

- avatud arhitektuur

- ettevõtte arhitektuur

- infoturbearhitektuur

- kihtarhitektuur

- klient-server-arhitektuur

- kolmekihiline arhitektuur

- küberturbe arhitektuur

- lambda-arhitektuur

- multiarhitektuuriline
- pilvtöötluse etalonarhitektuur
- teenusekeskne arhitektuur

- tegevuse arhitektuur

- turvaarhitektuur

- võrgu arhitektuur

- ühisetu arhitektuur

Toimub laadimine

architecture

arhitektuur

olemus
ISO/IEC/IEEE 42010 jm:
süsteemi põhikontseptsioonid või -omadused
ta keskkonnas, kehastatuna ta
elementides, seostes ning
kavanduse ja arengu põhimõtetes
= fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis määratleb
süsteemi struktuuri ja
ta osade vahelised seosed
= set of rules to define the structure of a system and the interrelationships between its parts

rakendusala
käsitletav süsteem on näiteks arvutisüsteem
või ettevõtte äritegevuse süsteem


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_architecture

https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Architecture

https://www.themetisfiles.com/2013/01/the-four-types-of-system-architectures/

http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

http://web.mit.edu/15.566/spring98/notes/class12.pdf

http://web.mit.edu/6.976/www/notes/Notes1.pdf

https://thenewstack.io/primer-understanding-software-and-system-architecture/

https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_architecture

http://ucerd.com/my_uploads/course/processor_system/processor_arch.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en

architecting -- arhitektuuritööd; arhitektuuri projekteerimine
architectural baseline -- arhitektuuri arendusalus
architectural design testing -- arhitektuurilahenduse testimine
architectural evaluation -- arhitektuuri hindamine
architectural mechanism -- arhitektuurimehhanism
architectural pattern -- arhitektuurimall
architectural view -- arhitektuurivaade
architecture description -- arhitektuuri kirjeldus
architecture design -- 1. arhitektuuri projekteerimine
2. arhitektuurilahendus
architecture framework -- arhitektuuri karkass
architecture reviewer -- arhitektuuri läbivaataja
architecture view -- arhitektuurivaade
architecture viewpoint -- arhitektuuriaspekt

vt ka
- arvuti arhitektuur

- avatud arhitektuur

- ettevõtte arhitektuur

- infoturbearhitektuur

- kihtarhitektuur

- klient-server-arhitektuur

- kolmekihiline arhitektuur

- küberturbe arhitektuur

- lambda-arhitektuur

- multiarhitektuuriline
- pilvtöötluse etalonarhitektuur
- teenusekeskne arhitektuur

- tegevuse arhitektuur

- turvaarhitektuur

- võrgu arhitektuur

- ühisetu arhitektuur

Palun oodake...

Tõrge

architecture

arhitektuur

olemus
ISO/IEC/IEEE 42010 jm:
süsteemi põhikontseptsioonid või -omadused
ta keskkonnas, kehastatuna ta
elementides, seostes ning
kavanduse ja arengu põhimõtetes
= fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis määratleb
süsteemi struktuuri ja
ta osade vahelised seosed
= set of rules to define the structure of a system and the interrelationships between its parts

rakendusala
käsitletav süsteem on näiteks arvutisüsteem
või ettevõtte äritegevuse süsteem


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_architecture

https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Architecture

https://www.themetisfiles.com/2013/01/the-four-types-of-system-architectures/

http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/

http://web.mit.edu/15.566/spring98/notes/class12.pdf

http://web.mit.edu/6.976/www/notes/Notes1.pdf

https://thenewstack.io/primer-understanding-software-and-system-architecture/

https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_architecture

http://ucerd.com/my_uploads/course/processor_system/processor_arch.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-1:v1:en

architecting -- arhitektuuritööd; arhitektuuri projekteerimine
architectural baseline -- arhitektuuri arendusalus
architectural design testing -- arhitektuurilahenduse testimine
architectural evaluation -- arhitektuuri hindamine
architectural mechanism -- arhitektuurimehhanism
architectural pattern -- arhitektuurimall
architectural view -- arhitektuurivaade
architecture description -- arhitektuuri kirjeldus
architecture design -- 1. arhitektuuri projekteerimine
2. arhitektuurilahendus
architecture framework -- arhitektuuri karkass
architecture reviewer -- arhitektuuri läbivaataja
architecture view -- arhitektuurivaade
architecture viewpoint -- arhitektuuriaspekt

vt ka
- arvuti arhitektuur

- avatud arhitektuur

- ettevõtte arhitektuur

- infoturbearhitektuur

- kihtarhitektuur

- klient-server-arhitektuur

- kolmekihiline arhitektuur

- küberturbe arhitektuur

- lambda-arhitektuur

- multiarhitektuuriline
- pilvtöötluse etalonarhitektuur
- teenusekeskne arhitektuur

- tegevuse arhitektuur

- turvaarhitektuur

- võrgu arhitektuur

- ühisetu arhitektuur

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!