AKIT
English Eesti

aggregate (2)

koond-

näide
koondandmed: esindavad mitut mõõtmis- või vaatlustulemit või näitajat

vt ka
- agregaat
- agregeeritud, agregaat-
- andmete agregeerimine