AKIT
English Eesti

ASN.1

ASN.1

(= Abstract Syntax Notation,
"abstraktse süntaksi notatsioon")

olemus
andmeobjektide kirjeldamise standardkeel
- algvariant: 1984
- määrab reeglid ja struktuurid andmete
------ esituseks
------ kodeerimiseks
------ edastuseks
------ dekodeerimiseks
- sidesüsteemides ja arvutivõrkudes

rakendused
peamiselt protokollide spetsifitseerimiseks
- andmesides
- krüptograafias

ülevaateid
http://www.oss.com/asn1/resources/asn1-made-simple/introduction.html

http://www.itu.int/en/ITU-T/asn1/Pages/introduction.aspx

http://www.obj-sys.com/asn1tutorial/asn1only.html

https://www.itu.int/itudoc/itu-t/com17/tutorial/78247_pp7.ppt

standardid
ITU-T: standardipere X.680
https://www.itu.int/rec/T-REC-X.680

ISO/IEC: pered 8824 ja 8825
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8824:-1:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8825:-1:ed-5:v1:en