AKIT
English Eesti

access list (1)

pääsunimestik

olemus
nimestik isikutest, kes tohivad siseneda
füüsilisele või loogilisele kitsendatud pääsuga alale

CNSSI 4009-2015:
roster of individuals authorized admittance to a controlled area

vt ka
- pääsuloend