AKIT
English Eesti

anonymized biometric data record

anonüümitud biomeetriaandmik

ISO/IEC 2382: isiku metaandmetest sihilikult lahutatud biomeetriaandmik; andmikus olevad andmed jäävad aga isikuga seotuiks