AKIT
English Eesti

anonymized biometric data record

anonüümitud biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriaandmik, mis
sisaldab isikuga seotud andmeid, kuid
on isiku metaandmetest sihilikult lahutatud
=
biometric data record purposely disassociated from individual metadata
Note. The biometric data within the biometric data record ultimately remains attributable to an individual.


vt ka
- anonüümimine
- anonüümsus
- privaatsus