AKIT
English Eesti

anonymized biometric data record

anonüümitud biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriaandmik, mis
- sisaldab isikuga seotud andmeid, kuid
- on isiku metaandmetest sihilikult lahutatud

vt ka
- anonüümimine
- anonüümsus
- privaatsus