AKIT
English Eesti

acceptance of conformity assessment results

vastavushindamise tulemuste omaksvõtt

ISO/IEC 17000: teise isiku või organi sooritatud vastavushindamise tulemuse kasutamine