AKIT
English Eesti

conformity assessment system

vastavushindamise süsteem

ISO/IEC 17000: vastavushindamise sooritamise reeglid, protseduurid ja haldus; süsteemi võidakse käigus hoida rahvusvahelisel, regionaalsel, siseriiklikul või kohalikul tasemel