AKIT
English Eesti

application owner

rakenduse omanik

ISO/IEC 27034: rakenduse ja ta andmete halduse, kasutamise ja kaitse eest vastutaja roll organisatsioonis, kõigi rakenduse turvalisust puudutavate otsuste tegija (lühikuju "omanik" tähendab selles standardiosas rakenduse omanikku)