AKIT
English Eesti

autocorrelation

autokorrelatsioon

olemus
"korrelatsioon iseendaga": statistiline seos ühest ja samast jadast nihkega (aegrea puhul ajalise nihkega) võetud juhuslike suuruste vahel; iseloomustab vaatluste vahelist sarnasust funktsioonina nende vahelisest ajanihkest; kasutatakse näiteks signaalitöötluses ja kujundite (näiteks sõrmejälgede) ühtuvuse tuvastamisel

täpsemalt
http://www.investopedia.com/video/play/autocorrelation/

http://www.owlnet.rice.edu/~econ446/Econ446/February28/Autocorrelation%20I.ppt

http://www2.aueb.gr/users/koundouri/resees/uploads/Chapter%2007%20-%20Autocorrelation.pptx

http://mathworld.wolfram.com/Autocorrelation.html