AKIT
English Eesti

autocorrelation

autokorrelatsioon

olemus
"korrelatsioon iseendaga",
liik statistilisi seoseid juhuslike suuruste vahel:
- suurused on võetud samast jadast, nihkega
(aegreast niisiis ajalise nihkega)
- iseloomustab vaatluste sarnasust
funktsioonina nende vahelisest nihkest

rakendusalade näiteid
- signaalitöötlus
- kujundite (näiteks sõrmejälgede) ühtuvuse kontroll
- võrguliikluse modelleerimine
- lasermikroskoopia
- spektroskoopia
- röntgendifraktsioonanalüüs
- majandusanalüüs

ülevaateid
http://www.owlnet.rice.edu/~econ446/Econ446/February28/Autocorrelation%20I.ppt

http://www2.aueb.gr/users/koundouri/resees/uploads/Chapter%2007%20-%20Autocorrelation.pptx

https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation

http://mathworld.wolfram.com/Autocorrelation.html

https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-autocorrelation-partial-autocorrelation/