AKIT
English Eesti

statistics

statistika

olemus

(1) distsipliin
- tegeleb
------ taustmürast informatsiooni väljaeraldamisega
------ määramatuse mõõtmise, ohje ja teatamisega
- rakendab kvantitatiivseid meetodeid andmete
------ kogumisele
------ analüüsile
------ esitusele
------ tõlgendamisele, sealhulgas prognoosimisele

(2) andmete statistilise uurimise tulemustik

vt ka
- biostatistika
- järeldusstatistika
- kirjeldav statistika, deskriptiivne statistika
- matemaatiline statistika
- rakendusstatistika
- statistik
- statistiline ühitamine