AKIT
English Eesti

statistic

statistik

olemus
valimi funktsioon,
valimi mingit aspekti iseloomustav arvutuslik väärtus,
esindab üldkogumi vastavat parameetrit
ja võib olla selle hinnanguks,
näiteks
- valimi keskmine: iseloomustab üldkogumi keskmist
- valimi dispersioon
- valimi kvantiil

Wiktionary:
2. a quantity calculated from the data in a sample, which characterises an important aspect in the sample (such as mean or standard deviation)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistic

vt ka
- järkstatistik