AKIT
English Eesti

quantile

kvantiil, fraktiil

olemus
statistikas:
väärtus, mida vaadeldav juhuslik suurus
ettemääratud tõenäosusega ei ületa

Wiktionary:
(statistics) One of the class of values of a variate which divides the members of a batch or sample into equal-sized subgroups of adjacent values or a probability distribution into distributions of equal probability.

näiteid
- 0,25-kvantiil ehk alumine kvartiil
- 0,5-kvantiil ehk keskmine kvartiil ehk mediaan
- 0,75-kvantiil ehk ülemine kvartiil

ülevaateid
https://prepnuggets.com/glossary/quantile/

https://stats.stackexchange.com/questions/156778/percentile-vs-quantile-vs-quartile

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile

https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/787/lectures-quantiles.pdf