AKIT
English Eesti

correlation

korrelatsioon

olemus
vastastikune seos olemite vahel, näiteks
objektide, nähtuse, sündmuste, protsesside, funktsioonide vahel,
- suuna ja tugevuse poolest kvantitatiivselt mõõdetav
- näiteks statistiline sõltuvus juhuslike suuruste vahel
- võib olla põhjuslik või juhuslik

ISO/IEC Guide 98-3:
seos kahe või mitme juhusliku suuruse vahel
kahe või enama juhusliku suuruse jaotuses

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

https://www.mathsisfun.com/data/correlation.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Correlation_%28in_statistics%29

https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/scatterplots_and_correlation_notes.pdf

vt ka
- autokorrelatsioon
- korrelatsioonirünne
- regressioonanalüüs