correlation

korrelatsioon

olemus
vastastikune seos olemite vahel, näiteks seob
objekte, nähtusi, sündmusi, protsesse, funktsioone,
on suuna ja tugevuse poolest kvantitatiivselt mõõdetav,
näiteks statistiline sõltuvus juhuslike suuruste vahel,
võib olla põhjuslik või juhuslik

ISO/IEC Guide 98-3:
seos kahe või mitme juhusliku suuruse vahel
kahe või enama juhusliku suuruse jaotuses;
enamik korrelatsiooni statistilisi mõõte
mõõdab ainult lineaarse seose määra
=
the relationship between two or several random variables within a distribution of two or more random variables
NOTE Most statistical measures of correlation measure only the degree of linear relationship
.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

https://www.mathsisfun.com/data/correlation.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Correlation_%28in_statistics%29

https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/scatterplots_and_correlation_notes.pdf

vt ka
- autokorrelatsioon
- korrelatsioonirünne
- regressioonanalüüs

Toimub laadimine

correlation

korrelatsioon

olemus
vastastikune seos olemite vahel, näiteks seob
objekte, nähtusi, sündmusi, protsesse, funktsioone,
on suuna ja tugevuse poolest kvantitatiivselt mõõdetav,
näiteks statistiline sõltuvus juhuslike suuruste vahel,
võib olla põhjuslik või juhuslik

ISO/IEC Guide 98-3:
seos kahe või mitme juhusliku suuruse vahel
kahe või enama juhusliku suuruse jaotuses;
enamik korrelatsiooni statistilisi mõõte
mõõdab ainult lineaarse seose määra
=
the relationship between two or several random variables within a distribution of two or more random variables
NOTE Most statistical measures of correlation measure only the degree of linear relationship
.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

https://www.mathsisfun.com/data/correlation.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Correlation_%28in_statistics%29

https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/scatterplots_and_correlation_notes.pdf

vt ka
- autokorrelatsioon
- korrelatsioonirünne
- regressioonanalüüs

Palun oodake...

Tõrge

correlation

korrelatsioon

olemus
vastastikune seos olemite vahel, näiteks seob
objekte, nähtusi, sündmusi, protsesse, funktsioone,
on suuna ja tugevuse poolest kvantitatiivselt mõõdetav,
näiteks statistiline sõltuvus juhuslike suuruste vahel,
võib olla põhjuslik või juhuslik

ISO/IEC Guide 98-3:
seos kahe või mitme juhusliku suuruse vahel
kahe või enama juhusliku suuruse jaotuses;
enamik korrelatsiooni statistilisi mõõte
mõõdab ainult lineaarse seose määra
=
the relationship between two or several random variables within a distribution of two or more random variables
NOTE Most statistical measures of correlation measure only the degree of linear relationship
.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation

https://www.mathsisfun.com/data/correlation.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Correlation_%28in_statistics%29

https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/scatterplots_and_correlation_notes.pdf

vt ka
- autokorrelatsioon
- korrelatsioonirünne
- regressioonanalüüs

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!