AKIT
English Eesti

aggregation

agregeerimine

olemus
ühendamine suuremaks või mitmekülgsemaks tervikuks

näiteid
ISO/IEC 29182:
eri allikatest pärit andmete ühendamine

ISO/IEC 16175:
kirje olemite akumuleerimine
kirje objektist kõrgemal tasemel

ISO/IEC 19103 (UML):
liik seoseid, määrab
agregaadi ja komponendi vahelise
tervik-osa-suhte

infoturbes
meetodina või protsessina:
- madalama taseme teabeüksuste kogumine ja kooskäsitlus
- tuletab varjatud seoseid, statistilisi seaduspärasusi
- tuletab muud kõrgema taseme teavet,
millel on harilikult suurem kaitsetarve
- agregeerimisoht suurendab tihti
madalama taseme teabeüksuste kaitsetarvet

ISO/IEC 18014:
esindava andmeüksuse loomine omavahel lingituist,
luues kontrollitava krüptograafilise lingi
iga üksuse ja muude rühma liikmete vahel

ülevaateid
https://www.irit.fr/~Henri.Prade/Papers/DP_FSS142_1.pdf

https://engineering.purdue.edu/~elm/projects/hieragg/hieragg.pdf

https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell_Stoker_Handbook_Nov_061.pdf

https://www.us-cert.gov/security-publications/protecting-aggregated-data

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097298/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- agregaat
- agregaatkanal
- agregaator
- agregaatsignatuur
- agregaatväärtus
- agregeerimine
- agregeeritud, agregaat-
- agregeeriv seadmejälitus
- andmete agregeerimine
- disagregaat, osand
- disagregeerimine, osandamine (2)
- disagregeeritud, osandatud
- kanalite agregeerimine
- riskide agregeerimine
- uudiseagregaator