AKIT
English Eesti

aggregation

agregeerimine

olemus
ühendamine suuremaks või mitmekülgsemaks tervikuks, sealhulgas

(meetodina või protsessina ) madalama taseme teabeüksuste kogumine ja kooskäsitlemine, mis tuletab varjatud seoseid, statistilisi seaduspärasusi jms kõrgema taseme teavet (millel on harilikult suurem turbevajadus); agregeerimisohu tõttu kasvab sageli ka madalama taseme teabeüksuste turbevajadus

ISO/IEC 29182: eri allikatest pärit andmete ühendamise protsess

ISO/IEC 16175: igasugune kirje olemite akumuleerimine kirje objektist kõrgemal tasemel

ISO/IEC 19763: seoste eriliik, mis spetsifitseerib agregaadi (terviku) ja komponendi vahel tervik-osa-seose

ISO/IEC 18014: esindava andmeüksuse loomine omavahel lingitud andmeüksusrest, tekitades kontrollitava krüptograafilise lingi iga andmeüksuse ja rühma ülejäänud osa vahel

vt ka
- agregeeriv seadmejälitus
- andmete agregeerimine
- kanalite agregeerimine
- riskide agregeerimine