aggregation

agregeerimine

olemus
ühendamine suuremaks või mitmekülgsemaks tervikuks

näiteid
ISO/IEC 29182:
eri allikatest pärit andmete ühendamine
= process of combining data from various sources

ISO 23081:
kirje olemite akumuleerimine
kirje objektist kõrgemal tasemel
= any accumulation of record entities at a level above record object

ISO/IEC 19103 (UML):
liik seoseid, määrab
agregaadi ja komponendi vahelise
tervik-osa-suhte
= special form of association that specifies a whole-part relationship between the aggregate (whole) and a component part

infoturbes
meetodina või protsessina:
- madalama taseme teabeüksuste
kogumine ja kooskäsitlus
- tuletab varjatud seoseid, statistilisi seaduspärasusi
- tuletab muud kõrgema taseme teavet,
millel on harilikult suurem kaitsetarve
- agregeerimisoht suurendab tihti
madalama taseme teabeüksuste kaitsetarvet

ISO/IEC 18014:
esindava andmeüksuse loomine omavahel lingituist,
luues kontrollitava krüptograafilise lingi
iga üksuse ja muude rühma liikmete vahel
= process of generating a proxy data item for a group of data items that are linked together, producing a verifiable cryptographic link between each data item and the rest of the group

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Aggregation

https://www.irit.fr/~Henri.Prade/Papers/DP_FSS142_1.pdf

https://engineering.purdue.edu/~elm/projects/hieragg/hieragg.pdf

https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell_Stoker_Handbook_Nov_061.pdf

https://www.us-cert.gov/security-publications/protecting-aggregated-data

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097298/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- agregaat
- agregaatkanal
- agregaator
- agregaatsignatuur
- agregaatväärtus
- agregeerimine
- agregeeritud, agregaat-
- agregeeriv seadmejälitus
- andmete agregeerimine
- disagregaat, osand
- disagregeerimine, osandamine (2)
- disagregeeritud, osandatud
- kanalite agregeerimine
- riskide agregeerimine
- uudiseagregaator

Toimub laadimine

aggregation

agregeerimine

olemus
ühendamine suuremaks või mitmekülgsemaks tervikuks

näiteid
ISO/IEC 29182:
eri allikatest pärit andmete ühendamine
= process of combining data from various sources

ISO 23081:
kirje olemite akumuleerimine
kirje objektist kõrgemal tasemel
= any accumulation of record entities at a level above record object

ISO/IEC 19103 (UML):
liik seoseid, määrab
agregaadi ja komponendi vahelise
tervik-osa-suhte
= special form of association that specifies a whole-part relationship between the aggregate (whole) and a component part

infoturbes
meetodina või protsessina:
- madalama taseme teabeüksuste
kogumine ja kooskäsitlus
- tuletab varjatud seoseid, statistilisi seaduspärasusi
- tuletab muud kõrgema taseme teavet,
millel on harilikult suurem kaitsetarve
- agregeerimisoht suurendab tihti
madalama taseme teabeüksuste kaitsetarvet

ISO/IEC 18014:
esindava andmeüksuse loomine omavahel lingituist,
luues kontrollitava krüptograafilise lingi
iga üksuse ja muude rühma liikmete vahel
= process of generating a proxy data item for a group of data items that are linked together, producing a verifiable cryptographic link between each data item and the rest of the group

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Aggregation

https://www.irit.fr/~Henri.Prade/Papers/DP_FSS142_1.pdf

https://engineering.purdue.edu/~elm/projects/hieragg/hieragg.pdf

https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell_Stoker_Handbook_Nov_061.pdf

https://www.us-cert.gov/security-publications/protecting-aggregated-data

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097298/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- agregaat
- agregaatkanal
- agregaator
- agregaatsignatuur
- agregaatväärtus
- agregeerimine
- agregeeritud, agregaat-
- agregeeriv seadmejälitus
- andmete agregeerimine
- disagregaat, osand
- disagregeerimine, osandamine (2)
- disagregeeritud, osandatud
- kanalite agregeerimine
- riskide agregeerimine
- uudiseagregaator

Palun oodake...

Tõrge

aggregation

agregeerimine

olemus
ühendamine suuremaks või mitmekülgsemaks tervikuks

näiteid
ISO/IEC 29182:
eri allikatest pärit andmete ühendamine
= process of combining data from various sources

ISO 23081:
kirje olemite akumuleerimine
kirje objektist kõrgemal tasemel
= any accumulation of record entities at a level above record object

ISO/IEC 19103 (UML):
liik seoseid, määrab
agregaadi ja komponendi vahelise
tervik-osa-suhte
= special form of association that specifies a whole-part relationship between the aggregate (whole) and a component part

infoturbes
meetodina või protsessina:
- madalama taseme teabeüksuste
kogumine ja kooskäsitlus
- tuletab varjatud seoseid, statistilisi seaduspärasusi
- tuletab muud kõrgema taseme teavet,
millel on harilikult suurem kaitsetarve
- agregeerimisoht suurendab tihti
madalama taseme teabeüksuste kaitsetarvet

ISO/IEC 18014:
esindava andmeüksuse loomine omavahel lingituist,
luues kontrollitava krüptograafilise lingi
iga üksuse ja muude rühma liikmete vahel
= process of generating a proxy data item for a group of data items that are linked together, producing a verifiable cryptographic link between each data item and the rest of the group

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Aggregation

https://www.irit.fr/~Henri.Prade/Papers/DP_FSS142_1.pdf

https://engineering.purdue.edu/~elm/projects/hieragg/hieragg.pdf

https://www.ucl.ac.uk/~uctp39a/Blundell_Stoker_Handbook_Nov_061.pdf

https://www.us-cert.gov/security-publications/protecting-aggregated-data

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097298/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- agregaat
- agregaatkanal
- agregaator
- agregaatsignatuur
- agregaatväärtus
- agregeerimine
- agregeeritud, agregaat-
- agregeeriv seadmejälitus
- andmete agregeerimine
- disagregaat, osand
- disagregeerimine, osandamine (2)
- disagregeeritud, osandatud
- kanalite agregeerimine
- riskide agregeerimine
- uudiseagregaator

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!