link (3)

link

olemus
(3a) hüpertekstis: = hüperlink,
aktiveeritava siirdega viit teisele dokumendi(osa)le
ISO/IEC 2382.
hüpermeediumnavigatsiooni võimaldav orienteeritud loogiline ühendus hüpermeedium rakenduse diskreetsete andme üksuste vahel
= an oriented logical connection between discrete units of data in a hypermedia application, which allows for hypermedia navigation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

(3b) programmis: side-element
ISO/IEC 2382:
programmi osa, sageli üksainus käsk või aadress, mis edastab juhtimise ja võib-olla ka parameetrid selle programmi ühest eraldi moodulist teise.
= part of a program, often a single instruction or address, that passes control and possibly parameters between separate modules of this program
vt ka linkimine
https://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(software)

(3c) infoturbes, ISO/IEC 18014-3: andmeüksus,
mis kinnitab mitme muu andmeüksuse olemasolu
kollisioonivabade räsifunktsioonide abil
= data item attesting to the existence of at least two other data items through the use of collision-resistant hash functions
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_18014

Toimub laadimine

link (3)

link

olemus
(3a) hüpertekstis: = hüperlink,
aktiveeritava siirdega viit teisele dokumendi(osa)le
ISO/IEC 2382.
hüpermeediumnavigatsiooni võimaldav orienteeritud loogiline ühendus hüpermeedium rakenduse diskreetsete andme üksuste vahel
= an oriented logical connection between discrete units of data in a hypermedia application, which allows for hypermedia navigation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

(3b) programmis: side-element
ISO/IEC 2382:
programmi osa, sageli üksainus käsk või aadress, mis edastab juhtimise ja võib-olla ka parameetrid selle programmi ühest eraldi moodulist teise.
= part of a program, often a single instruction or address, that passes control and possibly parameters between separate modules of this program
vt ka linkimine
https://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(software)

(3c) infoturbes, ISO/IEC 18014-3: andmeüksus,
mis kinnitab mitme muu andmeüksuse olemasolu
kollisioonivabade räsifunktsioonide abil
= data item attesting to the existence of at least two other data items through the use of collision-resistant hash functions
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_18014

Palun oodake...

Tõrge

link (3)

link

olemus
(3a) hüpertekstis: = hüperlink,
aktiveeritava siirdega viit teisele dokumendi(osa)le
ISO/IEC 2382.
hüpermeediumnavigatsiooni võimaldav orienteeritud loogiline ühendus hüpermeedium rakenduse diskreetsete andme üksuste vahel
= an oriented logical connection between discrete units of data in a hypermedia application, which allows for hypermedia navigation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

(3b) programmis: side-element
ISO/IEC 2382:
programmi osa, sageli üksainus käsk või aadress, mis edastab juhtimise ja võib-olla ka parameetrid selle programmi ühest eraldi moodulist teise.
= part of a program, often a single instruction or address, that passes control and possibly parameters between separate modules of this program
vt ka linkimine
https://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(software)

(3c) infoturbes, ISO/IEC 18014-3: andmeüksus,
mis kinnitab mitme muu andmeüksuse olemasolu
kollisioonivabade räsifunktsioonide abil
= data item attesting to the existence of at least two other data items through the use of collision-resistant hash functions
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_18014

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!