AKIT
English Eesti

link (3)

link

olemus
(3a) hüpertekstis:
aktiveeritava siirdega viit
teisele dokumendi(osa)le
= hüperlink
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

(3b) programmis:
side-element, mis edastab juhtimise
ja võib-olla ka parameetrid
programmi ühest moodulist teise,
sealhulgas üksainus käsk või aadress
vt linkimine
https://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(software)

(3c) ISO/IEC 18014:
andmeüksus, mis kinnitab
mitme muu andmeüksuse olemasolu
kollisioonivabade räsifunktsioonide abil
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_18014