AKIT
English Eesti

hypertext

hüpertekst

olemus
ISO/IEC TR 16501: tekst, mida mingil viisil valides saab kasutaja põhjustada teistsuguse teabekogumi võtu ja esituse:
- näiteks link veebilehel

ISO/IEC 2382: teksti, graafikat või mõlemat kasutav hüpermeediumrakendus, võimaldab dokumente esitust, mis
- jäljendab inimesele omast ideede struktureerimist,
- erinevalt raamatute, filmide ja kõne lineaarsest struktuurist

ülevaateid
https://www.slideshare.net/vahideh/hypertext-397295

https://www.slideshare.net/patrickalfredwaluchio/hypertext-14090928

https://www.slideshare.net/natlo/hypertext-24125725

http://edutechwiki.unige.ch/en/Hypertext_standards

vt ka
- CSS
- HTML
- HTTP
- hüperlink
- hüpermeedium
- veeb