AKIT
English Eesti

hypertext

hüpertekst

olemus
ISO/IEC TR 16501:
tekst, mida mingil viisil valides
saab kasutaja põhjustada
teistsuguse teabekogumi võtu ja esituse,
näiteks link veebilehel

ISO/IEC 2382:
teksti, graafikat või mõlemat kasutav
hüpermeediumrakendus,
võimaldab dokumentidee esitust, mis
jäljendab inimesele omast ideede struktureerimist,
erinevalt raamatute, filmide ja kõne
lineaarsest struktuurist

ülevaateid
https://www.geeksforgeeks.org/hyperlink-vs-hypertext/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_hypertext_technology

http://edutechwiki.unige.ch/en/Hypertext_standards

vt ka
- CSS
- HTML
- HTTP
- hüperlink
- hüpermeedium
- php
- veeb