AKIT
English Eesti

hyperlink

hüperlink

olemus
ISO/IEC 2382: hüpermeediumis navigeerimist võimaldav orienteeritud loogiline ühendus hüpermeediumrakenduse diskreetsete andmeüksuste vahel

täpsemalt
https://www.w3schools.com/html/html_links.asp

https://websitebuilders.com/how-to/web-at-a-glance/hyperlinks/