AKIT
English Eesti

ad hoc

sihtotstarbeline; juhtumipõhine; eri-; juhu-

näiteid
ad hoc solution -- lahendus selleks juhuks; erilahendus
ad hoc committee -- ajutine komisjon, sihtkomisjon
ad hoc study -- sihtuuring

vt ka
- juhuvõrk