AKIT
English Eesti

ad-hoc

sihtotstarbeline; juhtumipõhine; eri-; juhu-

näiteid
ad-hoc solution -- lahendus selleks juhuks
ad-hoc-committee -- erikomisjon

vt ka
- juhuvõrk