AKIT
English Eesti

attendee

osavõtja; kohalviibija

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
- koosolekul osaleja
- loengu või kursuse kuulaja