AKIT
English Eesti

attendee

osavõtja; kohalviibija

olemus
sõltub kontekstist, näiteks
- koosolekul osaleja
- loengu või kursuse kuulaja

Wiktionary:
1. a person who is in attendance or in the audience of an event