AKIT
English Eesti

annualized rate of occurrence

kahju aastasagedus

olemus
riski realiseerumise võimalikkus vaadeldaval aastal

vt ka
- aastakahju
- oodatav aastakahju