AKIT
English Eesti

autonomous system

autonoomsüsteem

olemus
sõltumatu süsteem kontekstist sõltuvas tähenduses

(1) Internetis:
ühe olemi või organisatsiooni hallatav
võrk või võrgustik ja sellele vastav
IP-marsruutimisprefiksite kogum
täpsemalt
https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/352/notes/autonomous_systems.html
standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc1930
https://tools.ietf.org/html/rfc6996
https://tools.ietf.org/html/rfc7300

(2) robootikas:
täielikult või suuresti välise sekkumise
vajaduseta töötav süsteem

(3) matemaatikas:
diferentsiaalvõrrandite süsteem, mis
ilmutatult ei sõltu mingist sõltumatust muutujast,
näiteks ajast