AKIT
English Eesti

as is

sellisel kujul; nagu on

(müügilepingutes kasutatav klausel, mis välistab oletatava garantii jms eeldused)