AKIT
English Eesti

audience (4)

järgijaskond

sealhulgas

inimesed, kellel tuleb järgida mingit (turva)poliitikat