AKIT
English Eesti

APIC (Cisco)

APIC (Cisco)

(= Application Policy Infrastructure Controller, "rakenduspoliitika taristu kontroller")

olemus
Cisco automaatvõrgustuse süsteemi keskne pääsu reguleerimise ja rakenduste töö korralduse komponent

ülevaateid
https://www.sdxcentral.com/resources/cisco/what-is-cisco-application-policy-infrastructure-controller/

http://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/index.html