AKIT
English Eesti

audit log

revisjonlogi

olemus
seirevahend

vt ka
- logi
- revisjon (2)
- revisjonlogimine