AKIT
English Eesti

acceptable interruption window

lubatav seisakuaeg

olemus
ISACA, 2019:
maksimaalne käideldamatuse kestus,
mis veel ei riku ärieesmärkide saavutamist
= the maximum period of time that a system can be unavailable before compromising the achievement of the enterprise’s business objectives

vt ka
- maksimaalne talutav seisuaeg