AKIT
English Eesti

acceptable interruption window

lubatav seisakuaeg

olemus
ISACA: maksimaalne süsteemi käideldamatuse kestus, mis veel ei riku ettevõtte ärieesmärkide saavutamist