AKIT
English Eesti

maximum tolerable period of disruption (2)

maksimaalne talutav seisuaeg

( = maximum acceptable outage)

olemus
ISO 22301:
ajavahemik, mille möödumisel
muutuvad vastuvõetamatuiks
kahjulikud toimed, mida tekitab
toote või teenuse väljastuse puudumine või
mingi tegevuse sooritamise puudumine

ülevaateid
https://spedan.co.uk/blog/iso-22301-business-continuity/5-business-continuity-terms-you-must-know

https://www.bcpasia.com/press-room-details/rto-mtpd

vt ka
- maksimaalne talutav halvangukestus