AKIT
English Eesti

accreditation (1)

ametlik kinnitamine

sealhulgas

- formaalse loa andmine infosüsteemi, tarkvara vms kasutuselevõtuks

- isiku formaalse mingiks tööks volitamise protseduur

- jääkriski formaalne aktsepteerimine