AKIT
English Eesti

accreditation (1)

ametlik kinnitamine

näiteid
- formaalse loa andmine mingi vahendi kasutuselevõtuks:
- isiku mingiks tööks volitamise formaalne protseduur
- jääkriski formaalne aktsepteerimine

vt ka
- akrediteerimine
- kinnitaja