AKIT
English Eesti

adder

summaator (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
summeeriv funktsionaalüksus,
väljundväärtused esitavad sisendväärtuste summat