AKIT
English Eesti

affine transformation

afiinne teisendus