AKIT
English Eesti

as-a-service

teenusena; pilvelt-

sh pilvtöötluse kontekstis