AKIT
English Eesti

infrastructure as a service

taristu teenusena, pilvelttaristu

olemus
ISO/IEC 17788: pilvteenuste liik:
- pilvteenuse kliendile antav pilvvõimete tüüp on taristuvõime
- klient ei halda ega juhi teenuse füüsilisi ega virtuaalseid alusressursse, kuid
- tema kontrolli all on neid ressursse kasutavad
----- operatsioonisüsteemid
----- salvestid
----- rakendused
----- mõned võrgukomponendid (näiteks tulemüürid)

vt ka
- pilvtöötlus
- taristu