AKIT
English Eesti

Alice

Alice

olemus
esimene suhtluspartner
krüptoprotokollide rakendamise stsenaariumides
(temaga on seotud olemid A ja a)

teised osalised
- Bob (olemid B, b)
- Carol (olemid C, c)
- Craig (< cracker, kräkker)
- Dan (olemid D, d)
- Eve (< eavesdropper, pealtkuulaja)
- Mallet (< malicious, vahendusründaja)
- Peggy (< prover, tõendaja),
- Trent (< trusted, usaldatav kolmas pool),
- Victor (< verifier, kontrollija)

võimalikel muudel osalistel on muude algustähtedega nimed