AKIT
English Eesti

application security control

rakenduse turvameede

olemus
vt rakendusprogramm, turve

27000 kontekstis
ISO/IEC 27034:
andmestruktuur, mis detailselt kirjeldab
turvatoimingut ja kaasnevast kontrollmõõtmist
rakenduse elutsükli punktis