AKIT
English Eesti

verification measurement

kontrollmõõtmine

näide
ISO/IEC 27034:
rakenduse turvameetme toiming kontrollimiseks,
- kas meetme turvatoiming on õigesti teostatud
- kas meede töötab ootuspäraselt
- kas meede annab nõutavaid asitõendeid või tulemeidl