AKIT
English Eesti

aggregate signature

agregaatsignatuur

olemus
digitaalsignatuur,
mis on moodustatud nii, et
ta võimaldab kontrollida
korraga n kasutaja n sõnumi
autentsust ja terviklust

täpsemalt
https://www.cs.utexas.edu/~rashid/395Tcrypt/7_2.pdf

https://crypto.stanford.edu/~dabo/papers/aggsurvey.pdf

vt ka
- agregaat
- agregeerimine