AKIT
English Eesti

auditing organization

auditeeriv organisatsioon

organisatsioon, kes vastutab ühe või mitme auditi läbiviimise eest