AKIT
English Eesti

auditing organization

auditeeriv organisatsioon

olemus
vastutab ühe või mitme auditi sooritamise eest