AKIT
English Eesti

analog representation

analoogkuju

muutuja väärtuse esitus mingi füüsikalise suurusega, mida loetakse pidevalt muutuvaks, nii et selle füüsikalise suuruse väärtus on võrdeline muutuja väärtusega või mingi ta sobiva funktsiooniga.