AKIT
English Eesti

analog representation

analoogkuju

olemus
muutuja väärtuse esitus füüsikalise suurusega,
mida loetakse pidevalt muutuvaks, nii et
selle füüsikalise suuruse väärtus on võrdeline
muutuja või mingi ta sobiva funktsiooni väärtusega

vt ka
- analoog-
- digitaal-