AKIT
English Eesti

threat agent

ohuagent

olemus
inimene või muu olem, kes/mis on võimeline ohtu põhjustama, kandma, edastama või toetama

ISO/IEC 15408, TR 2004: olem, kes/mis võib varadele toimida kahjulikult

ISO/IEC 15026: olem, kes/mis võib huvialusele omandile toimida kahjulikult

ISO/IEC 21827: sihilike või ettekavatsematute tehisohtude allikas ja7või algataja