AKIT
English Eesti

threat

oht

Õ:pole sama mis risk

olemus
igasugune süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva tulevase soovimatu sündmuse võimalik põhjus (objekt, aine, isik vm); mõnedes turvamudelites käsitletakse eraldi komponentidena ohuallikat ja ohuagenti

ISO Guide 73:
võimaliku kahjustuse allikas; võib olla riskiallikaks

ISO 7498:
potentsiaalne turvalisuse rikkumine

ISO/IEC 27000 jt:
süsteemi, isikut või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus

ISO 22300:
isikut, süsteemi, organisatsiooni, keskkonda või kogukonda kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus

liigitusi
http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/T_Classification.jpg

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/TC_Comparison.pdf

http://www.kevinfielder.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Screen-Shot-2013-11-04-at-13.23.43.png

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape/etl2015/enisa-threat-taxonomy-a-tool-for-structuring-threat-information

http://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc225/p803699_A1b.pdf

https://ac.els-cdn.com/S1877050914006528/1-s2.0-S1877050914006528-main.pdf?_tid=9b406304-0212-4445-ba02-2c506df47be2&acdnat=1538729749_ca3e0b4fed10cb71d456e70b77abc935

http://cambridgeriskframework.com/taxonomy

http://www.iwar.org.uk/ecoespionage/resources/security-guide/T1threat/Nstl.htm

https://www.researchgate.net/publication/315714820_Classification_of_security_threats_in_information_systems

veebiohud
http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification

https://www.owasp.org/images/3/33/Automated-threat-handbook.pdf

statistikat
https://www.comparitech.com/vpn/cybersecurity-cyber-crime-statistics-facts-trends/

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport

https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/resources/2019-gtir/2019_gtir_report_2019_uea_v2.pdf

ohuteavitus
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-150.pdf

https://www.symantec.com/security_response/landing/threats.jsp

ISKE ohukataloog
https://iske.ria.ee/8_01/ISKE_ohtude_kataloog

vt ka
- aktiivne oht, aktiivoht
- digiohutus
- digitaaloht
- füüsiline oht
- harjutuse ohutusjuht
- kemikaali ohutuskaart
- keskkonnaoht
- kinnisründeoht
- küberoht
- küberohustaja
- küberohutus
- laserioht
- netiohutus
- nõrkuseväline oht
- oht keskkonnale
- ohtlik (1)
- ohtlik (2)
- ohtlik aine
- ohtlik kaup
- ohtlik materjal
- ohtlik otseviide
- ohtlik veos
- ohtude kataloog
- ohtude modelleerimine
- ohtu panema
- ohuagent
- ohuallikas
- ohuanalüüs
- ohu käekiri
- ohule avama
- ohuluure
- ohumudel
- ohumärk
- ohustatus
- ohustik
- ohusubjekt
- ohusündmus
- ohuteadmus
- ohuteadmusesööde
- ohutu
- ohutus
- ohutusblokeering
- ohutuskava
- ohutuslävi
- ohutusmeede
- ohutusrežiim
- ohutussüsteemid
- ohutusvaru
- ohutusvõrk
- passiivoht
- püsiv oht; püsioht
- siseoht (1)
- siseoht (2)
- siseringioht
- stiihiline oht
- tuleohusignalisatsioon
- tuleohutus
- tuleohutusinspektor
- õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine
- ühtne ohuhaldus, UTM