AKIT
English Eesti

cyber threat

küberoht

olemus
sageli tähendab lihtsalt infoturvaohtu;
määratlus ja liigid sõltuvad kohaldatavaist õigusaktidest
ISO/IEC 27102:
oht, mis kasutab ära küberruumi

ülevaateid
https://cyber.gc.ca/sites/default/files/publications/Intro-to-cyber-threat-environment-e.pdf

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-107/Accenture-security-cyber.pdf

vt ka
- küberohustaja
- küberrünne