AKIT
English Eesti

digital threat

digitaaloht

Õ:ajalehekeelde kuuluv suvalise sisuga väljend,
mida turvamudelites ega -standardites ei kasutata

vt ka
- küberlalin