AKIT
English Eesti

expose

kaitsetuks jätma; ohtu panema; ohule avama; paljastama (2)

näiteid
be exposed -- paljanduma
be left exposed -- kaitseta jääma
expose a corruption -- korruptsiooni paljastama
expose a plot -- vandenõu paljastama
expose an allegiation -- alusetut väidet paljastama
expose itself -- end paljastama; liputama
exposed -- katmatu; kaitsetu; lahtine; paljas
exposed joint -- avatud liides
exposed person -- ohustatud inimene
exposed to dirt -- mustuse eest kaitsmata
exposed to threat -- ohule avatud
exposure of a crime -- kuriteo avastamine
exposure of forgery -- võltsingu paljastamine
underexposed -- alasäritatud; alavalgustatud

vt ka
- avatus
- paljang